مهندس فن آوری طلاعات IT شبکه های کامپیوتری

تحصیلات

  • کارشناسی نرم افزار کامپیوتر آزاد اسکو تبریز از سال 1386 تا 1390
  • کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری IT سراسری غیر انتفاعی کارون اهواز از سال 1395 تا 1397

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است